Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

Konsultacje z nauczycielami

Kategoria:

Harmonogram dyżurów nauczycieli dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię

Godziny dyżurów dla rodziców

Miejsce, gdzie można zastać nauczyciela w tym czasie

dzień

godzina

1

Bosak Anna

środa

10.45-11.30

pokój nauczycielski

2

Bugajski Stanisław

wtorek

11.30-12.30

pokój nauczycielski

3

Gacek-Łysiak Urszula

poniedziałek

10.45-11.30

pokój nauczycielski

4

Galik Wioletta

piątek

8.00-8.45

pokój nauczycielski

5

Knapczyk Danuta

piątek

10.45-11.30

pokój nauczycielski

6

Kowalczyk Anna

czwartek

11.45-12.30

pokój nauczycielski

7

Kowalik Dorota

wtorek

12.40-13.25

pokój nauczycielski

8

Litwiak Izabela

piątek

9.50-10.35

pokój nauczycielski

9

Mastela Halina

poniedziałek

10.50-11.30

pokój nauczycielski

10

Moniak Eugeniusz

czwartek

8.20-8.45

pokój nauczycielski

11

Pawlak Michalina

poniedziałek

8.45-9.40

pokój nauczycielski

12

Pawlak Natalia

wtorek

10.30-11.30

pokój nauczycielski

13

Płaczek Marta

piątek

9.50-10.35

pokój nauczycielski

14

Skubis Wioletta

piątek

9.50-10.35

pokój nauczycielski

15

Kasprzak Janusz

środa

14.15-14.30

pokój nauczycielski

16

Kidoń Monika

środa

8.15-8.45

pokój nauczycielski

17

Szlósarczyk Katarzyna

wtorek

8.15-8.45

pokój nauczycielski

Przed wyjściem na konsultacje, proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem , w celu pozyskania informacji, czy dany nauczyciel jest obecny w pracy lub nie ma zastępstwa.

Inspektor Ochrony Danych

Kategoria:

Rafał Czajkowski - Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej

przedstawia Pani/Panu następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej, Zubrzyca Dolna 257, 34-484 Zubrzyca Górna

  2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Panią/Pana w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.

  4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców: organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

  1. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

  2. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będę przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Patron szkoły

Kategoria:

            chrobry            Bolesław Chrobry

Najstarszy znany nam syn Mieszka I i Dobrawy, przyszedł na świat około 967 roku. Już jako paroletni chłopiec został wciągnięty w sprawy międzynarodowej polityki, kiedy to na dworze cesarza Ottona I został zakładnikiem, mającym zagwarantować lojalność swego ojca wobec cesarza. Po śmierci swego ojca wygnał do Niemiec jego drugą żonę Odę oraz swych przyrodnich braci. Od 992 roku sprawował samodzielne rządy jako książę Polski. Chrobry kontynuował politykę ojca polegającą na ścisłej współpracy z Cesarstwem. Ponadto chcąc dorównać innym władcom chrześcijańskim, zaczął organizować wyprawy misyjne.   W  997 roku Bolesław udzielił wsparcia biskupowi czeskiemu Wojciechowi, który prowadził misję chrystianizacyjną wśród pogańskich plemion Prus. Po jego męczeńskiej śmierci Chrobry wykupił ciało zmarłego biskupa i pochował je w Gnieźnie, co zwróciło uwagę cesarza niemieckiego. W 1000 roku Otton III przybył do Gniezna w celu oddania czci świętemu Wojciechowi. Cesarz został nadzwyczaj przyjęty przez Bolesława, a przy okazji zapadły bardzo istotne decyzje polityczne. Pierwszym wielkim osiągnięciem Chrobrego stało się utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i trzech podległych mu biskupstw - w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu. Dobre stosunki z cesarstwem nie trwały jednak długo. Przychylny Polsce Otton III zmarł w 1002 roku, a jego następcą został Henryk II, z którym Bolesław popadł w konflikt prowadząc długotrwałe wojny zakończone dopiero w 1018 roku pokojem w Budziszynie  Milska, Łużyc oraz Moraw. W trakcie trwania konfliktu w 1003 roku Chrobry ogłosił się także królem Czech, jednak nie trwało to długo. Dużym osiągnięciem polskiego władcy była także wyprawa na Ruś w 1018 roku zakończona przyłączeniem do ziem polskich Grodów Czerwieńskich, utraconych końcem X wieku.      Bolesław Chrobry był czterokrotnie żonaty. Jednak jego pierwsze małżeństwa nie trwały długo i wynikały z doraźnych celów politycznych jego ojca. Pierwszą żoną została córka margrabiego Rygdaga ,drugą węgierska księżniczka, która mimo, iż urodziła mu syna Bezpryma, podobnie jak pierwsza została wygnana z dworu. Jego kolejnymi żonami były Emnilda, z którą miał pięcioro dzieci, w tym przyszłego króla Polski - Mieszka II oraz Oda, córka Ekkeharda I - margrabiego Miśni. Po śmierci Henryka II w 1024 r., Bolesław Chrobry zdołał uzyskać zezwolenie papiestwa na koronację królewską, do której doszło w 1025 r., krótko przed jego śmiercią. Koronacja postawiła władcę Polski w rzędzie głównych monarchów Europy i usankcjonowała suwerenność Polski. Skutkiem zwycięskich wojen Bolesława Chrobrego były nie tylko zdobycze terytorialne, ale i rosnący autorytet władcy na arenie międzynarodowej. Panowanie Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski otoczyło chwałą młode państwo polskie leżące nad Wisłą.

Samorząd Uczniowski

Kategoria:

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020:

Maciej Kowalik - przewodniczący

Magdalena Kąś - zastępca przewodniczącego

Wojciech Kowalik - skarbnik

Hubert Kozieł - sekretarz

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Wioletta Galik