Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

Projekty

Kategoria:

"System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół."

Projekt pn."Pilotaż sukcesem zmian"
 
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zubrzycy Dolnej biorą udział w realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pt. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
 
W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy:
 
Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)
Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014.
Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej.
 
Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia
Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym:
1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli
2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych
3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców
 
Aktualnie prowadzone są działania rekrutujące uczestników do poszczególnych 4 sieci, które moderowane będą przez czterech koordynatorów.
Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.
 
Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)
Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu.
Biuro projektu "Pilotaż sukcesem zmian" mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu przy ulicy Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znajdziecie Państwo na przygotowywanej przez PORE stronie: www.pore.nowotarski.pl
 
Aktualności:
We wrześniu i październiku odbyły się spotkania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną oraz warsztat – diagnostyczno rozwojowy z zespołem zadaniowym.
Z 24 dostępnych ofert zostały wybrane 2, po jednej dla każdego typu szkoły.
Wybrane oferty:
1. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - Szkoła Podstawowa
2. „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? - Gimnazjum
Na podstawie wybranych ofert zostały opracowane Roczne Plany Wspomagania, które bedą realizowane w w szkołach w roku szkolnym 2013/2014.