Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

EMP@TYCZNA KLASA

Kategoria:

W roku szkolnym 2023/2024 r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EMP@TYCZNA KLASA. Jest on odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Edukacji w bieżącym roku szkolnym.

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Czytaj więcej: EMP@TYCZNA KLASA

„BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2023”

Kategoria:

W październiku klasa 1 realizowała treści projektu „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2023”. W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie wysłuchali przygotowanych historii związanych z bohaterstwem i patriotyzmem. Wykonaliśmy prace plastyczne dotyczące ważnych symboli narodowych, stworzyliśmy portret „Bohatera” dzisiejszych czasów i „Bohatera” z czasów II wojny światowej, z czasów Postania Warszawskiego. Dzieci były zainspirowane szablonem kotwicy oraz białoczerwoną opaską na ramieniu powstańca. Wysłuchaliśmy piosenki „Wielki mały człowiek”- która dodatkowo ubogaciła wiedzę dzieci na temat postawy patrioty, prawdziwego Polaka.

Projekt „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2023” ma na celu propagowanie wartości patriotycznych w szkole od najmłodszych lat. Kształtuje wiedzę dzieci na temat historii naszego narodu oraz momentów decydujących jego losach. Tak poznawana przeszłość stwarza warunki do kreowania postawy patriotycznej wśród młodych Polaków, którzy mają szczęście uczyć się w szkole wolnej i bezpiecznej Polski. Doceniamy to.

(tekst: Agnieszka Kowalczyk)

troje dzieci podczas tworzenia pracy plastycznej   troje dzieci podczas tworzenia pracy plastycznej   dziecko podczas tworzenia i prezentowania pracy plastycznej    kilkoro dzieci podczas tworzenia pracy plastycznej   kilkanaście dzieci prezentujących prace plastyczne   kilkanaście dzieci prezentujących prace plastyczne