Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

Dokumenty szkolne

Kategoria:

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZUBRZYCY DOLNEJ - tekst ujednolicony wrzesień 2022r.

UCHWAŁA NR III/2023/2024 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZUBRZYCY DOLNEJ 
12 września 2023r
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZUBRZYCY DOLNEJ

UCHWAŁA NR I/2022/2023 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZUBRZYCY DOLNEJ 13 września 2022r W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZUBRZYCY DOLNEJ

UCHWAŁA NR IV/2022/2023 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZUBRZYCY DOLNEJ 
26 września 2022r W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZUBRZYCY DOLNEJ

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej 

Regulamin świetlicy szkolnej

Zarządzenie - świetlica

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

Protokół - skarga - wzór 

Przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi - wzór

Regulamin udostępniania informacji na terenie Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej