Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Kategoria:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej

Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 9.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dystans, maseczki ochronne).

Uczniowie z klas I-VIII

Uczniów z klas I-VIII zapraszamy po mszy świętej na salę gimnastyczną. Wejście wejściem od strony sali. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbicy. Przy drzwiach prosimy o dezynfekcję rąk. Zachowujemy dystans i wybieramy miejsce wyznaczone na sali. Miejsca oznaczone są numerami klas. Nie będzie spotkania uczniów klas II-VIIII z wychowawcami w salach lekcyjnych. Po wspólnym otwarciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie uczniów i rodziców klasy I w sali gimnastycznej.

Oddziały przedszkolne

Rodziców i dzieci z oddziałów przedszkolnych zapraszamy po mszy świętej na spotkanie do sal lekcyjnych z wychowawcami. Rodziców obowiązuję maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Wejście od strony boiska szkolnego. Prosimy o zachowanie dystansu. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic. Rodzice przynoszą ze sobą długopis i karteczkę. Wszelkie informacje odnośnie organizacji pracy oddziałów przedszkolnych będą przedstawione przez opiekunów grup.

Grupa Jeżyki – 3 i 4-latki, które rozpoczynają przygodę z przedszkolem

Grup Żabki– 4 i 5latki, które uczestniczyły już w zajęciach w przedszkolu w poprzednich latach

Grupa Pszczółki – 6 – latki

ZAPRASZAMY!

Z Poważaniem

Katarzyna Piekarczyk